(TBMK) - Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 91/139 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã tiếp tục dồn sức hoàn thành các tiêu chí theo quy định để hoàn thành mục tiêu có thêm 13 xã về đích NTM.

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu có thêm 13 xã về đích NTM, đó là các xã: Tân Kim, Tân Hòa, Nga My (Phú Bình); Hoàng Nông, Lục Ba, Bình Thuận (Đại Từ); Sơn Phú, Thanh Định, Phú Đình (Định Hóa); Dân Tiến, Tràng Xá (Võ Nhai); Yên Lạc (Phú Lương) và Tân Lợi (Đồng Hỷ).

Nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ làm đường GTNT

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND tỉnh cũng đã có quyết định phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2019 là 293,2 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương là 198,2 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, liên quan đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Authors