(TBMK) – Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế tập thể của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 20 HTX thành lập mới, trong đó, có 17 HTX nông nghiệp, 9 HTX chuyển đổi sang loại hình khác. Đến nay, toàn tỉnh có 7.270 THT và 480 HTX với trên 41.500 thành viên, người lao động, doanh thu của các HTX đạt trên 3.000 tỷ đồng. Các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại dịch vụ…

Nhằm hỗ trợ kịp thời các HTX, từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức được 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật sao, sấy chè xanh; 1 lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán; 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát HTX. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã được UBND tỉnh cấp bổ sung nguồn vốn điều lệ 5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên gần 38 tỷ đồng. Quỹ đã tiếp nhận, xem xét cho vay và giải ngân số tiền trên 11,25 tỷ đồng cho 41 phương án/dự án kinh doanh của các HTX, THT. Nhìn chung, các HTX, THT đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, góp phần cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, để hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai công tác xúc tiến thương mại năm 2019 đến các HTX. Trong đó, đã có 5 HTX tham dự Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số HTX tham dự hội nghị liên kết, xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp của các HTX tại tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng và tham dự hội nghị giao thương tại Hà Nội, Hội chợ Xuân tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên…

HTX Chè Thủy Thuật là một trong các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển HTX năm 2018, được trao Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên: Các HTX đã thành lập cơ bản phát triển ổn định. Mặc dù có gặp nhiều khó khăn, song các THT, HTX đã chủ động khắc phục, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, các HTX hoạt động hiệu quả cao hiện nay chỉ đạt tỷ lệ khoảng 60%.

Để hỗ trợ kịp thời các HTX và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tập trung vào 4 nội dung chính. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, định hướng cho các HTX đi vào sản xuất loại sản phẩm thị trường cần, đặc biệt, chú trọng vào loại sản phẩm OCOP, sản phẩm sản xuất bằng hữu cơ và công nghệ cao; Hỗ trợ HTX thành lập mới, thu hút nguồn nhân lực và bán hàng (chế biến, sản xuất, tiêu thụ); Các đơn vị thành viên tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành thành tích đóng góp vào phát triển kinh tế tập thể; Hỗ trợ vốn đối với HTX hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX đề ra kế hoạch thành lập mới 100 THT, 30- 35 HTX; đào tạo, bồi dưỡng từ 400 cán bộ, thành viên HTX trở lên.

Authors