(TBMK) - Trong thời gian gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, số doanh nghiệp (DN) tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa thực sự thỏa đáng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.008 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cùng kỳ, bằng 51,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, ngành nông nghiệp giá trị sản xuất ước đạt 6.564,4 tỷ đồng, tăng 3,14% so với cùng kỳ (ngành chăn nuôi giá trị sản xuất tăng 4%, chăn nuôi gia cầm tăng 10,3%, trồng trọt tăng 1,5%).

Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ)

Được biết, sau hơn 2 năm thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đến nay, UBND tỉnh mới có quyết định hỗ trợ vốn đầu tư cho 4 dự án, gồm: Trang trại chăn nuôi phát triển bò sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng cao tại xã Phượng Tiến (Định Hóa); xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung kết hợp nuôi trồng thủy sản, tại xã Thịnh Đức (TP.Thái Nguyên); trang trại chăn nuôi lợn nái loại siêu nạc tại xóm Đầu Mụ, xã Bình Thuận (Đại Từ) và Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ). Tổng số tiền hỗ trợ đầu tư cho các dự án này là 13,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016 – 2018, UBND tỉnh cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với tổng số vốn đăng ký trên 414,9 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy số DN, HTX tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong hơn 2 năm qua còn rất khiêm tốn, trong khi tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Để tăng thêm cơ chế, thu hút DN đầu tư vào lĩnh vực này, hiện nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng dự thảo cơ chế đặc thù khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để sửa đổi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó sẽ bao gồm các chính sách ưu đãi hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ dồn điền đổi thửa; hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ sản phẩm chương trình “mỗi xã một sản phẩm”; hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ vào phát triển nông nghiệp an toàn hữu cơ.

Authors