(TBMK) – Huyện Phú Lương đã đầu tư nâng cấp hơn 100km đường trục xã, liên xã; làm mới trên 450km đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm…

Từ năm 2010 đến nay, huyện Phú Lương đã huy động được trên 5.772 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới (NTM), trong đó, ngân sách nhà nước trên 260 tỷ đồng, đóng góp của người dân trên 269 tỷ đồng, vốn tín dụng phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng trên 5.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đã hiến gần 100.000m2 đất thực hiện các dự án cùng hàng trăm ngày công lao động.

Làm đường bê tông tại xóm Thống Nhất 3, xã Vô Tranh

Từ nguồn vốn này, huyện đã đầu tư nâng cấp hơn 100km đường trục xã, liên xã; làm mới trên 450km đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm; xây mới, cải tạo 108 nhà văn hóa xóm, nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn lên 185/234 đạt 79%, có 9/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 33 triệu đồng/ người/ năm (tăng 23 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,36%.

Tính đến thời điểm này, huyện có 9/13 xã đã đạt chuẩn NTM, 3 xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 10/13 xã đạt chuẩn NTM trở lên, đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Authors