(TBMK) - Đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý), tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 1,699 tỷ đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ ngày 27/5 – 1/7/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Kinh doanh khai thác và quản lý chợ đầu mối nông sản Cầu Mây, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện là đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Địa điểm thực hiện Dự án là Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Authors