(TBMK) - Sau 3 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020”, huyện Đồng Hỷ đã quy hoạch và từng bước hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Những năm gần đây, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Đồng Hỷ đã phát huy tốt những tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong đó, cây chè được xác định là cây trồng mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong việc phát triển sản xuất hàng hóa và là cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu cho người nông dân. Chính vì thế, chương trình phát triển chè luôn được huyện chú trọng, khuyến khích ưu đãi đầu tư trồng và chế biến chè.

Đến nay, huyện Đồng Hỷ đã hình thành vùng sản xuất chè chuyên canh với diện tích trên 3.600ha, tập trung ở các xã: Minh Lập, Khe Mo, Văn Hán, Hòa Bình, thị trấn Sông Cầu với quy mô gần 2000ha, giá trị thu nhập bình quân đạt gần 300 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, diện tích chè canh tác theo quy trình VietGAP là 1.200ha.

Dưa leo được trồng theo quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc (xã Hóa Thượng)

Cùng với việc hình thành vùng sản xuất chè chuyên canh, những năm gần đây huyện tiến hành chuyển đổi trồng mới và trồng thay thế bằng các giống chè chất lượng cao như LDP1, TRI777… Bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Triển khai đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua huyện đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô sản xuất ở các vùng có lợi thế đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đồng thời tổ chức ứng dụng trên diện rộng các tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là về giống cây trồng và mở rộng cơ giới hóa các khâu sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp sạch và bền vững.

Cùng với đó, huyện hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn chuyên canh lúa với quy mô gần 200ha; đưa 100% các giống ngô lai năng suất cao để thay thế các giống cũ; xây dựng vùng sản xuất rau, hoa tại các xã Hóa Thượng, Minh Lập, Nam Hòa… Đồng thời, huyện đã kêu gọi, thu hút được một số nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng công nghệ cao sản xuất rau sạch. Mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả về kinh tế, tăng hệ số sử dụng đất, hình thành vùng sản xuất tập trung áp dụng phương pháp sản xuất theo quy trình VietGAP. Ngoài ra, huyện đang dần khôi phục lại vùng hoa đào Minh Lập, trong 2 năm đã hỗ trợ trồng 6ha.

Với chủ trương khuyến cáo và tạo điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi tập trung theo quy hoạch xây dựng NTM, đã từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung công nghiêp, trang trại, gia trại, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Xác định đẩy mạnh cơ giới hóa là một trong những nền tảng quan trọng nhằm đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong những năm qua huyện tập trung ưu tiên phát triển chế biến, đổi mới công nghệ, thiết bị, kết hợp tổ chức sản xuất, bảo quản, tiêu thụ nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt như: Hỗ trợ 2 bộ chế biến tinh bột dong riềng cho HTX Miến Việt Cường; 8 máy sao chè bằng ga cho các HTX, THT; 1504 bộ tôn quay, máy vò chè, máy sát gạo và nhiều máy móc, thiết bị khác.

Song song với đó, trong thời gian qua, huyện Đồng Hỷ tích cực triển khai thực hiện cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, các lĩnh vực đời sống xã hội đều có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 8/13 xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân ước đạt 30 triệu đồng/ người/ năm, tăng 5 triệu so với năm 2015.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, hiện huyện đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; đổi mới cơ chế, chính sách và xây dựng NTM phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Authors