(TBMK) - Trung tâm Xúc tiến Thương mại (TTXTTM - Sở Công Thương Thái Nguyên) đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, nâng cao năng lực kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm và phát triển bền vững thị trường nội địa.

Theo đó, Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thông qua Chương trình, đã có hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên có cơ hội đem các sản phẩm trong nước đến giới thiệu, quảng bá với người tiêu dùng, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bên cạnh việc tổ chức Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi”, hàng năm, TTXTTM còn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm lớn, trọng điểm với mục đích quảng bá sản phẩm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành, thậm chí là nước ngoài. Ví dụ như tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp”, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn), Hội chợ thương mại – Lễ hội Ooc Om Bóc (Sóc Trăng), Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam (Hà Nội), Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng, Hội chợ thương mại Việt Nam (Campuchia)…

Cùng với việc tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm, TTXTTM tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 – 2020 bằng nhiều hình thức. Cụ thể, TTXTTM tư vấn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và bảo hộ thương hiệu; tư vấn quảng bá, phát triển thương hiệu, tiêu thụ hàng nông sản; xúc tiến đưa hàng nông sản vào các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước thông qua hệ thống xúc tiến thương mại ở các tỉnh thành trong cả nước.

Ông Ngô Viết Thuật, Giám đốc Hợp tác xã chè Thủy Thuật (xã Phúc Trìu, T.P Thái Nguyên) cho biết: “Thời gian qua, hợp tác xã của chúng tôi đã được TTXTTM hỗ trợ cấp mã vạch và Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Qua đó, giúp cho hợp tác xã có đủ điều kiện, đáp ứng được quy định để tham gia kênh phân phối, bán hàng của các siêu thị”.

Hợp tác xã Thủy Thuật là một trong những doanh nghiệp được TTXTTM hỗ trợ cấp mã vạch và Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đặc biệt, với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản trị và năng lực thiết kế sản phẩm, TTXTTM chú trọng vào tổ chức lớp tập huấn. Đây là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc TTXTTM Thái Nguyên, cho biết: Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục duy trì các hoạt động nói trên, TTXTTM sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm bằng hình thức kết nối chiêu thương tại các hệ thống xúc tiến thương mại của các tỉnh và thông qua thương mại điện tử như sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, website…

Authors