(TBMK) - Để thúc đẩy hoạt động sản xuất chè, năm nay, tỉnh Thái Nguyên sẽ dành kinh phí hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ 50% giá mua giống chè; 50% còn lại do cấp huyện hỗ trợ hoặc người dân tự đóng góp.

Cơ cấu giống chè gồm: LDP1; Kim Tuyên; Thuý Ngọc; TRI777…

Vườn ươm giống chè ở Thái Nguyên

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP (400ha); hỗ trợ giá mua 17 máy sao chè bằng gas, mức hỗ trợ 70% giá mua máy; hỗ trợ 212 điểm sản xuất chè sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm (hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/điểm sản xuất) và hỗ trợ mô hình sản xuất chè hữu cơ tập trung ở các huyện: Đại Từ, Đồng Hỷ; Phú Lương; TP Thái Nguyên và TP Sông Công… với tổng diện tích 60ha.

Authors