(TBMK) – LTS: Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thời báo Mê Kông lược dẫn nội dung bài phát biểu này.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt. Kinh tế – xã hội phát triển đúng hướng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục có những cải thiện tích cực.

thời báo mêkong
Ông Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Kỳ họp.

Theo số liệu mới nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Thái Nguyên ước đạt 10,44%. Nếu như vậy, có thể tốc độ tăng trưởng năm nay chưa đạt kế hoạch, thiếu 0,06%. Nguyên nhân do số thực tế giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng cao đột biến (hơn 20.000 tỷ đồng) so với ước thực hiện, dẫn đến thay đổi số liệu trong phương thức tính tốc độ tăng trưởng.

Đánh giá chung, nếu kế hoạch năm 2019 tốc độ tăng trưởng đạt 9%, năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 8%, thì bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 11,2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. So sánh trong khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2/14, và đứng thứ 4/10 so với các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Kết quả sản xuất công nghiệp năm 2018 là 670,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Nếu như năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11%; năm 2020 tăng 10% thì tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 16,5%, vượt mục tiêu 15% Đại hội đề ra.

Và đáng mừng là tăng trưởng công nghiệp của tỉnh đang chuyển dịch sang tăng trưởng về chất lượng. So sánh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đứng thứ 1, vùng Thủ đô đứng thứ 2, đứng thứ 7 cả nước. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh đạt 77,7 triệu đồng/người/năm, tăng 9,7 triệu so với năm 2017, đứng thứ 1 trong vùng miền núi phía Bắc và thứ 4 vùng Thủ đô (sau Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc).

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, và năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

-Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính và các quy định liên quan, hiện đại hóa nền hành chính của địa phương, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định cho người dân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nâng cao các chỉ số Par Index, PAPI, PCI và SIPAS… Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nội để có thể tham gia chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

– Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham mưu cho cấp ủy, địa phương triển khai tốt việc GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ hoạt động đầu tư của tỉnh. Đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

– Rà soát, cân đối và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang để sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư. Trọng tâm nhất là phát triển Khu du lịch hồ Núi Cốc, Khu đô thị hai bờ sông Cầu, Khu công nghiệp Sông Công II; đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc), đường vành đai V Thủ đô Hà Nội, đường ĐT261…

-Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm chè Thái Nguyên đã có thương hiệu. Đáng kể là thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu năm 2019 hoàn thành xây dựng nông mới cấp xã và tăng thêm 1 đơn vị cấp huyện nông thôn mới.

PV

Authors