(TBMK) - Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2019 sẽ có khoảng 20 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sao theo tiêu chuẩn OCOP.

Qua kết quả điều tra, rà soát và sàng lọc của các địa phương trong tỉnh, Thái Nguyên hiện có 172 sản phẩm thuộc 5 nhóm có thể phát triển thành sản phẩm OCOP, gồm: Thực phẩm (128 sản phẩm); đồ uống (8 sản phẩm); thảo dược (16 sản phẩm); lưu niệm, trang trí nội thất (4 sản phẩm); dịch vụ du lịch (16 sản phẩm).

Chè là một trong những mặt hàng quan trọng trong chương trình OCOP tại Thái Nguyên

Theo dự thảo của Đề án, hết năm 2019 sẽ có khoảng 20 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sao theo tiêu chuẩn OCOP. Tầm nhìn đến năm 2015, có ít nhất 50 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP trên cơ sở các sản phẩm chủ lực, thế mạnh hiện có của các địa phương thành sản phẩm OCOP; trong đó, chứng nhận ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia, còn lại các sản phẩm được đánh giá xếp hạng sao theo tiêu chuẩn OCOP

Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Để chương trình OCOP đạt mục tiêu, tiến độ kế hoạch đã đề ra, dự kiến từ ngày 10 – 15/8 tỉnh Thái Nguyên tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP Thái Nguyên lần thứ nhất và từ ngày 28/8 – 3/9 tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên, năm 2019”.

Authors