(TBMK) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã cấp thành lập mới cho 395 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 3.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có 6.911 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 84.168,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư mới cho 35 dự án với tổng số vốn là 1.553 tỷ đồng; điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 25 dự án. Đồng thời, một số các dự án trọng điểm hiện trong quá trình xây dựng đang cố gắng hoàn thành và ban giao theo đúng với cam kết đã đề ra, như: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, Dự án tòa nhà hỗn hợp TOWER, hàng loạt Dự án nhà máy may TNG ở các huyện trên địa bàn tỉnh, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Tiên (Đồng Hỷ)…

Đối với thu hút đầu tư FDI, trên địa bàn tỉnh có thêm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 25,51 triệu USD. Ngoài ra có 12 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký 84,43 triệu USD.

Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 135 dự án FDI được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực; tổng vốn đăng ký đạt gần 7,7 tỷ USD (tương đương khoảng 177 nghìn tỷ đồng). Trong đó, tổng số dự án trong các khu công nghiệp là 98 dự án, với số vốn đăng ký 7,58 tỷ USD.

Authors