(TBMK) - Theo Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã có kết quả nhất định, một số cân đối vĩ mô đạt hiệu quả như: Chỉ số giá tiêu dùng thấp, thị trường ổn định, lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế khá...

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 313.500 tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ, bằng 42,1% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất trung ương ước đạt 9.306 tỷ đồng; công nghiệp địa phương ước đạt gần 13 nghìn tỷ đồng; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 261.600 tỷ đồng.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ gồm: Camera truyền hình, mạch điện tử tích hợp, sản phẩm may, quặng sắt và tinh sắt chưa nung, điện sản xuất, điện thoại thông minh và máy tính bảng… Nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ như: Đá khai thác, than đá, đồng tinh quặng, sắt thép các loại, Vonfram và sản phẩm của Vonfram…

Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.055 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và bằng 50,4% kế hoạch năm.

Trong đó, khu vực nhà nước ước đạt gần 1 nghìn tỷ đồng; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 17 nghìn tỷ đồng; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 94 tỷ đồng. Nếu chia theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng khoảng 79,5%; nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống doanh thu chiếm gần 9,5%; nhóm dịch vụ tiêu dùng chiếm 10,8%; nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm 0,025%.

Authors