(TBMK) – Tuy không được Trung ương chọn “làm điểm” xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng sau 8 năm triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tỉnh Thái Bình lại vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào này.


Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, đề án gắn với cơ chế, chính sách giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 đẩy mạnh xây dựng NTM; đặc biệt là các đề án: dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch và xây dựng các vùng lúa chất lượng cao…Xây dựng và thực hiện đề án sản xuất gắn với cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tăng năng suất, chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đã có tác dụng thúc đẩy, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của các địa phương; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Thời báo mêkong
Diện mạo nông thôn Thái Bình đổi thay rõ nét.

Giai đoạn 2008 – 2017, tổng nguồn vốn huy động, phân bổ cho nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh đạt 36.799 tỷ đồng, bình quân 3.680 tỷ đồng/năm.

8 năm qua, phong trào thi đua xây dựng NTM ở Thái Bình lan tỏa khắp các vùng quê. Kinh tế hộ phát triển theo hướng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề. Ở nhiều địa phương đã xây dựng thành công các mô hình: cánh đồng mẫu lớn, chuỗi sản xuất, thương mại chế biến và phân phối sản phẩm khép kín, mô hình tổ hợp tác kiểu mới, các tổ chức hợp tác theo quy mô cộng đồng làng, xã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Chưa bao giờ Thái Bình huy động được nguồn lực lớn về vật chất và tinh thần làm thay đổi căn bản, toàn diện bộ mặt nông thôn như hiện nay. Nhân dân đã đóng góp tiền mặt và hiện vật quy thành tiền 9.677,6 tỷ đồng (chiếm 26,3% tổng nguồn vốn xây dựng NTM); góp trên 100 triệu ngày công lao động, tự nguyện hiến trên 2.200 ha đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi.

Đặc biệt, con em người Thái Bình ở khắp mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương ủng hộ 181,2 tỷ đồng xây dựng NTM. Nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã tạo nên “quả ngọt” và làm “thay da đổi thịt” các vùng quê theo hướng văn minh, hiện đại.

Thái Bình đã cấp hỗ trợ cho các địa phương 1.281.854 tấn xi măng đã “kích cầu” để các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, phục vụ tốt đời sống dân sinh. Toàn tỉnh đã cứng hóa 1.142 km kênh mương cấp 1 loại 3 (đạt 62%) và nạo vét hàng nghìn km sông ngòi; xây dựng và nâng cấp: 3.539 km đường giao thông nội đồng (đạt 74%); 1.053,47 km đường trục xã (đạt 78%); 1.887,03 km đường trục thôn (đạt 85,53%); 2.976,35 km đường nhánh cấp 1 trục thôn (đạt 91%)…

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Kết quả, 59 dự án nước sạch được đầu tư xây dựng, cung cấp nước sạch cho 100% số xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ dân nông thôn đấu nối, sử dụng nước sạch đạt  trên 94%.

Đến nay, Thái Bình đã có 200/264 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (đạt tỷ lệ 76,04%) và huyện Hưng Hà  đạt chuẩn quốc gia NTM; số tiêu chí đạt bình quân là 17,72 tiêu chí/xã (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và mục tiêu Nghị quyết 26-NQ/TW về số xã đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Dự kiến, hết năm 2018, Thái Bình sẽ có 237 xã về đích NTM. Thái Bình phấn đấu hết năm 2019, 100% số xã trên địa bàn tỉnh về đích NTM; đến năm 2020 7 huyện đạt tiêu chí huyện NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

MC

 

Authors