(TBMK) - 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nộp ngân sách nhà nước 1.731 tỷ đồng…

6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thái Bình đã có 403 doanh nghiệp, 44 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới hơn 4.000 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.899 doanh nghiệp và 855 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển cơ bản ổn định, 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 1.731 tỷ đồng.

Authors