(TBMK) - Một liên minh từ 9 công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì đã liên kết để cùng thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận hơn và bền vững hơn.

Để đạt được mục tiêu này, 9 công ty gồm Coca-Cola Việt Nam, FrieslandCampina, La Vie, Nestlé Việt Nam, NutiFood, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak Việt Nam, TH Group và URC Việt Nam đã thống nhất và cùng tổ chức buổi lễ ký kết thành lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) tại TP HCM ngày 21/6 vừa qua.

Lễ ký kết thành lập Liên minh tái chế Bao bì Việt Nam

PRO Vietnam ra đời đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam các doanh nghiệp có mối quan hệ cạnh tranh cùng nhau tiên phong hợp tác vì mục tiêu chung có lợi cho môi trường Việt nam.

PRO Vietnam dựa trên 4 trụ cột hoạt động chính để hiện thực hóa tham vọng của tổ chức là: nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác; làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có; hỗ trợ các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và các nhà máy sản xuất nguyên liệu tái chế PRO Vietnam cũng hợp tác với Chính phủ trong khía cạnh “Tái chế” của bộ nguyên tắc 3R (Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế); thông qua quan hệ đối tác công tư tự nguyện độc đáo nhằm cải thiện điều kiện sinh kế và tạo việc làm cho các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bao bì sau tiêu dùng.

Các thành viên sáng lập của PRO Vietnam đều cùng nhau thống nhất: “Tham vọng của PRO Vietnam là vào năm 2030 tất cả bao bì do các thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ được thu gom và tái chế.

Authors