(TBMK) – Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) đến năm 2035.


Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nằm trên địa bàn các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân thuộc TP.Tây Ninh và một phần của xã Suối Đá, xã Phan thuộc huyện Dương Minh Châu. Quy mô lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là 2.903,79 ha.

Dự báo quy mô khách đến năm 2025 khoảng 5 triệu lượt khách, đến năm 2035 khoảng 8 triệu lượt; quy mô lao động đến năm 2035 khoảng 4.000 người, quy mô dân cư trong khu vực quy hoạch khoảng 4.000 dân. Đến năm 2035, quy mô đất xây dựng các khu chức năng đạt khoảng 1.000 ha.

thời báo mêkong
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quy hoạch cho các đơn vị liên quan.

Định hướng hình thành các không gian chức năng của khu du lịch với yêu cầu quản lý về tầng cao không quá 3 tầng, đảm bảo yêu cầu phát triển và bảo tồn của Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, phù hợp và tôn trọng điều kiện địa hình, tự nhiên của khu vực…

Theo quy hoạch này, đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ năm 2019 – 2025) sẽ tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ du lịch tại các khu chức năng có không gian đặc trưng nhằm thu hút khách du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, tạo động lực phát triển đồng bộ toàn khu du lịch.

Giai đoạn 2 (từ sau năm 2025 đến năm 2035) đầu tư xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng các khu chức năng và quản lý phát triển theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Để thực hiện tốt đồ án quy hoạch chung, tại hội nghị, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng có liên quan và các địa phương trong tỉnh quan tâm, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, chủ trì, kiểm tra thường xuyên, đôn đốc thực hiện nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng phát triển Khu du lịch Núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việt An

Authors