Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Tam Nông tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, giá trị của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó tạo thành sự chủ động, tự giác, thường xuyên, liên tục bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa.

TBMK – Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Nông đã chủ động lựa chọn những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tạo những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện Tam Nông. Trong thời gian qua, huyện đã lựa chọn và tập trung chỉ đạo, giải quyết 2 nhiệm vụ trọng tâm là: “Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên để tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Qua đó, đã tạo chuyển biến, tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu như: Xã Hương Nộn là xã đầu tiên trên địa bàn huyện hoàn thành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và có nhiều mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Chi bộ 2 – xã Thượng Nông, Chi bộ 6 – xã Hương Nộn xây dựng khu dân cư theo chuẩn NTM; Chi bộ trường trung học phổ thông Tam Nông hai năm học vừa qua trường xếp thứ 2 thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trường đứng thứ nhất toàn tỉnh Phú Thọ trong khối các trường không chuyên…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp tại Tam Nông. Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính… Huyện đã ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả thực hiện”. Lấy việc phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất, lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo… Nhờ đó, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối vơi sự lãnh đạo của các cấp uy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và nâng cao. Đảng bộ huyện Tam Nông vinh dự hai năm liền được Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, 2017. Nhân dân và cán bộ huyện Tam Nông hai năm liền được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Kinh tế – xã hội của huyện đạt kết quả khá toàn diện, tăng trưởng cao, năm 2016 tăng 12,1% đứng đầu toàn tỉnh, năm 2017 tăng 11,26% đứng thứ hai toàn tỉnh. Tam Nông đã có 6 xã đạt chuẩn NTM, đạt 300% kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020. Chất lượng giáo dục xếp thứ ba toàn tỉnh, có 46/62 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 74,02%), cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. An ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân trong huyện ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,36%.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Tam Nông tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, giá trị của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó tạo thành sự chủ động, tự giác, thường xuyên, liên tục bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội trong huyện tiếp tục chỉ đạo các tập thể, cá nhân đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký làm theo gương Bác hằng năm và cả nhiệm kỳ, xác định đây là nội dung trọng tâm nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, huyện cần quan tâm, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thành công những mục tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông đã đề ra.

Ly Sơn

Authors