(TBMK) - 6 tháng đầu năm 2019, huyện Quỳnh Nhai đón hơn 76.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 38 tỷ đồng…

Du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở huyện Quỳnh Nhai

Huyện Quỳnh Nhai đã và đang khai thác hợp lý các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch; duy trì đường dây nóng tiếp nhận và xử lý vi phạm trong các hoạt động kinh doanh du lịch…

Từ đó đã giúp cho ngành du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Quỳnh Nhai. 6 tháng đầu năm 2019, huyện Quỳnh Nhai đón hơn 76.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 950 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 38 tỷ đồng.

Authors