(TBMK) – Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, hàng loạt các dịch vụ kỹ thuật cao, có chi phí lớn đã được quỹ BHYT chi trả, giảm khó khăn về tài chính cho đối tượng tham gia, nhất là với người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. Từ năm 2013 đến năm 2018 bảo hiểm đã đảm bảo quyền lợi cho hơn 11.535.800 lượt bệnh nhân, với tổng chi phí 3.941,7 tỷ đồng; riêng năm 2018, giám định cho gần 1.065.000 lượt người khám chữa bệnh BHYT với chi phí gần 828,2 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La nhiều năm liền được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá là đơn vị quản lý tốt quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Thùy Chi

Authors