(TBMK) - Ngày 22/06/2019 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra mắt Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội Nhôm Việt Nam) tại khu vực phía Nam.

Ban chấp hành Hiệp hội Nhôm Việt Nam cùng đại diện các nhà sản xuất nhôm trong nước

Hiệp hội có vai trò và sứ mệnh quan trọng là đưa ngành nhôm Việt Nam bước sang một tầm cao mới, công nghệ kỹ thuật hiện đại và phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

Hiệp hội đã thống nhất đưa ra các mục tiêu cụ thể: Quảng bá hình ảnh của Hiệp hội Nhôm tại khu vực phía Nam nhằm thu hút đông đảo các thành viên tham gia; đổi mới năng lực cạnh tranh bằng cách xây dựng chuẩn mực sản xuất chung; thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, góp phần thiết thực bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch Hiệp hội Nhôm Việt Nam khẳng định, Hiệp hội Nhôm Việt Nam ra đời với mục tiêu trở thành tổ chức hoạt động để phát triển ngành công nghiệp nhôm Việt Nam, xây dựng được thương hiệu chính thống, được Nhà nước công nhận và tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiệp hội Nhôm Việt Nam là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm thanh định hình và các doanh nghiệp kinh doanh nhôm.

Hiệp hội Nhôm với vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, đề xuất chính sách, quy chế quản lý, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên hiệp hội trong việc xây dựng ngành công nghiệp nhôm phát triển ổn định và cùng có lợi góp phần làm lành mạnh hóa và phát triển thị trường nhôm Việt Nam một cách bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thị trường khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ ra mắt, Ban Chấp hành Hiệp hội Nhôm Việt Nam quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thế mạnh của từng cá nhân để chung sức đưa Hiệp hội Nhôm Việt Nam góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Authors