(TBMK) – Trong quý 1/2019, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt 340 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước…


Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong quý 1/2019, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 340 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, cấp mới cho 26 dự án với số vốn đăng ký 280 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 07 lượt dự án với số vốn tăng thêm 60 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý 1 của các doanh nghiệp FDI ước đạt khoảng 130 triệu USD.

Tính đến hết quý 1/2019, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 412 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 7.908,7 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, trong quý 1/2019, tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư cho 27 dự án và điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong nước có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, với số vốn đầu tư 3.570 tỷ đồng, tăng trên 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Một số dự án lớn đã thu hút trong quý 1/2019 như: Dự án của Công ty CP Tân Hoàng Minh, tổng vốn 2.391 tỷ đồng; Dự án của Công ty CP Keki Việt Nam, tổng vốn 100,09 tỷ đồng; Dự án của Công ty Hưng Việt, tổng vốn 118,39 tỷ đồng; Dự án của Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế CNC, tổng vốn 284,135 tỷ đồng…

Cũng trong quý 1/2019, toàn tỉnh Hải Dương đăng ký thành lập mới 360 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.800 tỷ đồng (tăng 3% về số doanh nghiệp, tăng 26,1% về vốn đăng ký).

Tính đến thời điểm này, Hải Dương có 13.197 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn hơn 150.000 tỷ đồng.

Trí Bảo

 

Authors