(TBMK) – Với nhận thức doanh nghiệp là thành phần quan trọng trong phát triển kinh tế, Quảng Ninh nhiều năm qua đã thống nhất quan điểm chỉ đạo theo nguyên tắc “chính quyền phục vụ doanh nghiệp”, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút và ưu đãi đầu tư.


Tính đến tháng 9/2018, Quảng Ninh có 17.026 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 164.465 tỷ đồng. Đóng góp vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp tăng dần theo các năm. Riêng năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 27.000 tỷ đồng, lương bình quân lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã khẳng định: Những năm gần đây, Quảng Ninh là một trong những địa phương có số thu ngân sách cao nhất toàn quốc, nguồn lực đầu tư cho phát triển tăng mạnh theo các năm… Có được những kết quả trên là nhờ sự đóng góp to lớn, thiết thực của các doanh nghiệp, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn…

THỜI BÁO MÊKONG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thườn xuyên đối thoại phát triển doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Long cho rằng đây là điều đáng tự hào của cộng đồng doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn ghi nhận và đánh giá cao cống hiến của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh luôn xác định sự phát triển của tỉnh gắn liền với sự phát triển ổn định của từng doanh nghiệp và của cả cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” đã được Quảng Ninh tổ chức thực hiện xuyên suốt trong những năm qua.

Năm 2016, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Năm 2017, lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tiếp tục đứng thứ nhất trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ngay từ đầu năm 2018, các địa phương, đơn vị đã thành lập tổ công tác xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bằng những chính sách và hành động cụ thể, thông điệp của tỉnh Quảng Ninh về “xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp” đã được các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tin tưởng và chọn là điểm đến đầu tư.

Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để Quảng Ninh triển khai thành công mục tiêu: Đến năm 2020, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, toàn tỉnh có trên 25.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có trên 250 doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Bùi Cường

Authors