(TBMK) – Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đại Bình (huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhân dân xã – chủ thể của chương trình, đã đồng lòng chung sức với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, Đại Bình đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Đinh Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Bình,cho biết: Từ một xã còn nhiều khó khăn, chương trình xây dựng NTM đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xã Đại Bình đón nhận quyết định Công nhận xã đạt chuẩn NTM ngày 28/2/2019

Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã đóng góp kinh phí, hơn 29.300m2 đất, 6.964 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/năm. Hiện 100% các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, gần 90% các tuyến đường ngõ xóm, nội đồng được bê tông hóa; 6/6 thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn, đạt thôn văn hoá cấp huyện… Đến cuối năm 2018, xã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Diện mạo NTM đổi thay từng ngày là động lực để Đại Bình nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững. Thời gian tới, xã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát huy lợi thế về bãi triều, rừng ngập mặn để phát triển kinh tế biển; đầu tư phát triển du lịch nông thôn…, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

PV

Authors