(TBMK) – TX Quảng Yên còn lại 3 xã: Cẩm La, Tiền Phong và Liên Vị, đang nỗ lực phấn đấu để về đích NTM…

Quảng Yên có 8 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay đã có 5 xã đạt chuẩn NTM và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã đạt 45,2 triệu đồng/ người, tăng 107,62% so với những năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,5%… Còn lại 3 địa phương: Cẩm La, Tiền Phong và Liên Vị, đang nỗ lực phấn đấu để về đích trong năm 2019.

Trường THCS xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) được đầu tư xây dựng mới

Trong giai đoạn 2016 – 2019 Quảng Yên đã huy động 2.106,276 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; trong đó vốn nhân dân đóng góp 350,369 tỷ đồng. Tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp 56,77km đường giao thông các loại; kiên cố hóa 14,907m kênh mương nội đồng; 29,84km đê biển; nâng cấp, xây mới 57 nhà văn hóa thôn; quy hoạch lại và xây mới 8 trung tâm VH-TT…

Năm 2019, Quảng Yên phấn đấu xây dựng 3 xã còn lại là Cẩm La, Liên Vị và Tiền Phong đạt chuẩn NTM, hoàn thành chương trình xây dựng NTM và tiến tới thực hiện mô hình xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra.

Authors