TBMK – Tp. Móng Cái là một trong số ít các địa phương phía Bắc được hưởng Dự án đầu tư kinh phí xây dựng phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ II, gọi tắt là dự án Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.


Dự án tổng vốn đầu tư 861 tỷ đồng, gồm 3 hạng mục xây dựng lớn: Xây dựng kè 2 bờ sông Ka Long; thoát nước, xử lý nước thải đô thị phía Đông và phía Tây Ka Long. Trạm xử lý nước thải phía Đông Ka Long công suất 8.000m³/ngày đêm, trạm phía Tây 4.000m³/ngày đêm.

THỜI BÁO MÊKONG
Khi dự án hoàn chỉnh đôi bờ sông Ka Long sẽ là những điểm du lịch, khu văn hóa ẩm thực hấp dẫn.

Tính đến ngày 30/9/2018, TP Móng Cái đã thực hiện được khối lượng xây lắp tương ứng 136 tỷ đồng, giải ngân được 80 tỷ đồng.

Mạnh Cường

Authors