Dự án sẽ được thực hiện tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long. Hiện nay, khu đất thực hiện Dự án nghìn tỷ nói trên đã được giải phóng mặt bằng (đất mặt nước) với tổng diện tích 10.319 m2; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2021.

TBMK – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt danh mục 4 dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP. Hạ Long và các huyện Đông Triều, Quảng Yên.


Trong đó, Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, chung cư, nhà hàng tại quỹ đất mặt nước phía Đông hòn Cặp Bè có tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 1.115 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (Internet)

Dự án sẽ được thực hiện tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long. Hiện nay, khu đất thực hiện Dự án nghìn tỷ nói trên đã được giải phóng mặt bằng (đất mặt nước) với tổng diện tích 10.319 m2; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 – 2021.

Liên Minh

Authors