(TBMK) – Với lợi thế trên địa bàn hiện có 121 điểm di tích, gồm 1 khu di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp quốc gia và 15 di tích cấp tỉnh, đến nay Đông Triều đã hoàn thiện đầu tư 5 tuyến đường chính kết nối các di tích và hạng mục công trình khác, chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa.

Thời gian qua, thị xã đã kêu gọi xã hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng để nâng cấp các di tích thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, như chùa Ngọa Vân, đền An sinh, Thái Miếu, chùa Quỳnh Lâm…

Đền An Sinh (KDT nhà Trần tại Đông Triều) Đã được tu bổ, tôn tạo từ năm 2000

Ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích nhà Trần, TX Đông Triều, cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thị xã đã kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp đóng góp tôn tạo, nâng cấp Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nhờ đó, du khách đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần ngày càng tăng.

Năm 2018 Khu di tích đã đón gần 300.000 lượt khách, tăng 34% so với năm 2017. Đặc biệt trong quý I/2019 lượng khách đến Khu di tích tăng mạnh, ước đạt trên 370.000 lượt, tăng gần 200.000 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với du lịch tâm linh, du lịch làng quê, sinh thái, trải nghiệm đang thu hút lượng khách lớn đến với Đông Triều. Điểm du lịch làng quê Yên Đức, Khu du lịch Quảng Ninh Gate thu hút đông lượng du khách quốc tế và học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tham gia trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương…

Với việc tập trung đẩy mạnh phát triển ngành Du lịch, lượng du khách đến TX Đông Triều tăng bình quân 33%/năm. Năm 2018, thị xã đón khoảng 1,2 triệu lượt du khách; trong đó khách quốc tế 140.000 lượt. Doanh thu từ du lịch tăng dần hằng năm, đến năm 2018 đạt 150 tỷ đồng (tăng 124 tỷ đồng so với năm 2013).

Theo Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ TX Đông Triều, nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Du lịch Đông Triều đặt mục tiêu đến năm 2020 thu hút từ 1,1-1,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 120-150 tỷ đồng. Với những nỗ lực và cách làm hiệu quả, đến thời điểm này thị xã đã đạt được con số nói trên. Điều đó cho thấy thị xã đã có lộ trình phát triển du lịch đúng hướng, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ của thị xã đến năm 2020 là 26,1%.

Liên Minh

Authors