(TBMK) – Vừa qua, tại TP Hạ Long, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ nay đến năm 2030 tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối; cải tạo nâng cấp một số cảng biển và khu dịch vụ hậu cần sau cảng.

Đề án ưu tiên thu hút đầu tư phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics tập trung tại khu vực TX Quảng Yên; đầu tư xây mới cảng Vạn Gia mở rộng và Cảng tàu khách quốc tế Vân Đồn. Mục tiêu đưa tỷ lệ tăng trưởng doanh thu dịch vụ cảng biển bình quân từ năm 2019 đến năm 2030 đạt 17,5%. Giai đoạn năm 2030 đến năm 2045 phát triển hệ thống cảng biển và dịch vụ cảng biển Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung của đề án về giải pháp thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực cảng biển; hiệu suất khai thác các cảng bến sau đầu tư; sự phù hợp của Quy hoạch Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các quy hoạch vùng, quy hoạch nhóm cảng biển phía Bắc và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, đơn vị tư vấn là Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải sẽ nghiên cứu, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bùi Cường - Minh Thọ

Authors