(TBMK) – Được triển khai từ năm 2017, sáng kiến đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (CDCI) được coi là bước đi đột phá, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp chi cục thông qua cạnh tranh, khẳng định tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong việc lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp từ cơ sở. 

Theo ông Lê Mạnh Tùng – Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: Chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh CDCI 2018 tiếp tục được triển khai trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm từ năm trước.

Do đó đã khắc phục được một số tồn tại và bổ sung những điểm mới nhằm nâng cao số lượng doanh nghiệp tham gia đánh giá, chất lượng phiếu khảo sát được cải thiện theo hướng dễ dàng tiếp cận cho doanh nghiệp, tập trung phân tích sâu kết quả để phân loại mức độ hài lòng của từng doanh nghiệp.

Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, CDCI đã khơi dậy sự vào cuộc của cả toàn ngành Hải quan Quảng Ninh, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp XNK qua địa bàn, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Thời báo mêkong
Chi Cục Hải quan cảng Cái Lân nhận Quán quân CDCI 2018

Có thể thấy, chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh CDCI 2018 đạt được những kết quả khá quan trọng.

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện thí điểm mở rộng đối tượng tham gia đánh giá là các phòng tham mưu gồm Phòng Thuế XNK và Phòng GSQL về Hải quan. Đây là các đơn vị trực tiếp tham mưu công tác quản lý nhà nước về hải quan, đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục Hải Quan Quảng Ninh còn chỉ đạo tập trung xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đầy đủ, đa dạng các đầu mối liên hệ từ giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh – xuất nhập khẩu, nhân viên làm thủ tục hải quan. Do đó đã góp phần quan trọng trong việc làm tăng 55% số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Việc tổ chức triển khai đánh giá CDCI 2018 có sự vào cuộc từ rất sớm của các đơn vị cơ sở, phòng tham mưu. Thời điểm phát và thu phiếu khảo sát phù hợp với lộ trình triển khải đánh giá DDCI của tỉnh và PCI trong cả nước. Quá trình triển khai thực hiện bài bản, có sự kiểm tra, theo dõi và đồng hành rất cao của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với các đơn vị cơ sở, nhất là đồng hành cùng doanh nghiệp, dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, phản hồi từ phía doanh nghiệp.

Điển hình nhất trong triển khai CDCI đó là: Chi cục Hải quan cảng Cái Lân triển khai biên soạn tài liệu, tích cực việc đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp các văn bản quy phạm pháp luật mới. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái biên tập, in và tặng văn bản pháp luật cùng cam kết của chi cục tới cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ có sự cạnh tranh đó, tất cả các chi cục đều tăng điểm, khoảng cách giữa đơn vị dẫn đầu và đơn vị xếp cuối được rút ngắn đáng kể tử 31,44 điểm xuống còn 15,1 điểm.

Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh – CDCI 2018 đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tất cả các đơn vị tham gia. Điều này thể hiện ở việc 7/7 chi cục đều có có sự gia tăng điểm số CDCI so với năm 2017.

Điểm nổi bật là nhóm các các đơn vị  khối cảng biển có mức tăng điểm tốt nhất trong đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia với mức tăng 20,45 điểm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai với mức tăng 22,18 điểm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả với mức tăng 21,48 điểm.

Các đơn vị khối đường bộ có mức tăng ít hơn khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tăng 8,53 điểm, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tăng 6,92 điểm. Hai đơn vị dẫn đầu năm 2017 có mức tăng điểm khiêm tốn hơn nhóm các đơn vị còn lại trong đó Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tăng 1,19 điểm, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tăng 4,1 điểm…

Điểm số trung bình chỉ số CDCI 2018 của 9 đơn vị đạt 44,8 điểm tăng 6,3 điểm so với trung bình năm 2017. Khoảng cánh giữa đơn vị dẫn đầu năm 2017 và năm 2018 giảm mạnh từ 32,72 điểm xuống còn 15,1 điểm.

Những chỉ đạo quyết liệt từ cấp Cục đã làn tỏa đến các chi cục. Mục tiêu về nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của Cục Hải quan tỉnh thông qua sân chơi CDCI nhằm khơi dậy tính cạnh tranh của các đơn vị cơ sở là một chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược.

Minh Thọ

Authors