(TBMK) - Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh thông qua, đang hoàn thiện để ra quyết định ban hành triển khai trong tháng 8/2019.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh theo Nghị quyết 11-NQ/ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu cụ thể là xây dựng con người Quảng Ninh năng động – sáng tạo – hào sảng – văn minh – thân thiện; tỉnh Quảng Ninh với những đặc trưng: Hành chính minh bạch – kinh tế phát triển – văn hóa đặc sắc – xã hội văn minh – nhân dân hạnh phúc.

Nghiên cứu tổng thể nội dung có thể thấy, so với các bộ quy tắc đã và đang có, bộ quy tắc này có tính toàn diện, từ đối tượng cho đến nội dung thực hiện. Cụ thể, đối tượng thực hiện bao gồm các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương… Nội dung thực hiện là cộng đồng xã hội và mạng xã hội, trong đó, cộng đồng xã hội được tính theo cộng đồng huyết tộc (gia đình, dòng họ…), cộng đồng địa vực (nơi cư trú, nơi công cộng…).

Tại Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, việc gửi lời chào đúng chuẩn đến du khách là một kỹ năng bắt buộc của đội ngũ nhân viên

Với Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được đề cập một cách tổng thể và trực diện. Đây là nét mới, một thể chế mềm, bổ sung cho khung pháp lý cứng, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ 4.0, nơi ranh giới giữa không gian mạng ảo với cuộc sống đời thực ngày càng thu hẹp. Trong đó, các quy tắc ứng xử được hiểu là khế ước của người tham gia và tương tác trên mạng xã hội, nhằm xây dựng môi trường mạng lành mạnh, mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Từ những quy tắc ấy, cá nhân, tổ chức tham gia mạng xã hội biết cách tạo dựng uy tín của mình trên mạng xã hội, bảo vệ mình trên mạng xã hội và ứng xử đúng mực trước những vấn đề nảy sinh trong quá trình tham gia mạng xã hội.

Sau khi được ban hành, để bộ quy tắc này triển khai hiệu quả, các cấp, ngành, địa phương, cần phải hành động một cách quyết liệt, thiết thực. Trong đó, bằng nhiều cách tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, để người dân thấm nhuần những nguyên tắc ứng xử và ý nghĩa của nó. Đây là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất, bởi chỉ khi nào người dân hiểu và thực hiện thì bộ quy tắc mới thực sự “sống” và phát huy tác dụng…

Authors