(TBMK)-Ngành Xây dựng Việt Nam đã chào đón Xuân mới 2019 – Kỷ Hợi bằng những nỗ lực và thành tựu rất đáng ghi nhận, biểu dương, đặc biệt công tác Quản lý Nhà nước (QLNN) các lĩnh vực của ngành trong năm 2018 đã tiếp tục có những bước chuyển rõ nét trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính…Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

*Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng

Để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn, nhất là trong công tác QLNN – Ngay từ đầu năm 2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-BXD ngày 10/01/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Theo đó, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng (ĐTXD) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ĐTXD, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kịp thời trong quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, củng cố bộ máy, tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác ĐTXD, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ĐTXD, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các đạo luật tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành như: Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị đã hoàn thành, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Riêng sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn. Dự thảo Luật Kiến trúc đã trình Chính phủ và Quốc hội. Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến lần 1 về dự thảo đạo luật này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thăm và chúc Tết công nhân trên công trường

Ngành cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng, Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến ĐTXD, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Quyết định, 2 Chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư; Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực thi các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, có sự đối thoại với Hiệp hội, DN và các tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của DN, người dân, phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0.

Đồng thời, ngành XD tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình” và “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”…Phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính và hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

*Tổ chức triển khai đồ án quy hoạch

Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng (QHXD) vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, QHXD khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Rodigo Malmierca Diaz ký biên bản tại kỳ họp thứ 36 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong quá trình đô thị (ĐT) hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020, hoàn thành việc nghiên cứu 8 thiết kế đô thị mẫu đặc trưng theo từng vùng miền để áp dụng rộng rãi trên phạm vi cả nước, tham gia công tác quản lý QH và kiến trúc tại các công trình trọng điểm quốc gia; Tổ chức triển khai thực hiện các đồ án QH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…nhờ những giải pháp đồng bộ này, tỷ lệ lập QH chung XD ĐT đạt 100%, QH phân khu đạt khoảng 78%, QH chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất XD ĐT. Tỷ lệ số xã có QHXD NTM trên cả nước đạt khoảng 99% (hơn 8.900 xã).

Ngành cũng tiếp tục chú trọng việc nâng cao thực chất, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về phát triển ĐT, nghiên cứu hình thành các mô hình mới về phát triển ĐT như ĐT thông minh, ĐT tăng trưởng xanh. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT và các đơn vị liên quan trong việc XD các Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch năm 2017. Xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phát triển ĐT tăng trưởng xanh Việt Nam. Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp Chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050…

Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, CT, kế hoạch về phát triển ĐT, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh. Nghiên cứu điều chỉnh Chiến lược phát triển đô thị quốc gia, xây dựng Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020 – 2030. Điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam…

 Thanh Nga

 

 

 

 

 

Authors