(TBMK) – Xác định giao thông nông thôn (GTNT) có vai trò quan trọng trong phát triển CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, bằng nguồn ngân sách của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp cùng với  lồng ghép các nguồn vốn khác, Phú Thọ đã làm mới hàng ngàn km đường GTNT.


Theo số liệu thống kê, Phú Thọ có trên 11.334km đường GTNT gồm các loại đường là: Huyện, xã, trục thôn, ngõ xóm và trục chính nội đồng. Trong đó đã kiên cố hóa được gần 7 nghìn km, đạt 62% phục vụ cho việc đi lại hàng ngày và làm ăn, sinh sống của người dân. Theo kế hoạch kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2017-2020, tỉnh ta sẽ làm mới gần 2 nghìn km đường GTNT, trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng và 50% cát, đá, sỏi với tổng kinh phí gần 4 nghìn 200 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn đóng góp khác.

Đến nay toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng do nhân dân đóng góp, trong đó đã có nhiều hộ dân  tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, hoa màu, tài sản, cây cối để làm đường GTNT.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, nhiều tuyến đường GTNT đã được nâng cấp phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng và quy hoạch sử dụng đất. Nhờ mạng lưới GTNT không ngừng được mở rộng, nâng cấp, đã thúc đẩy KT-XH phát triển, khơi dậy tiềm năng của các vùng trước đây còn phát triển chậm như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập…

thời báo mêkong
Tuyến đường ở khu 10, xã Xuân Thủy (Yên Lập Phú Thọ).

Những tuyến GTNT được thông suốt đã tăng cường kết nối giao thương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, liên kết vùng, tạo động lực phát triển toàn diện trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý chất lượng công trình sau khi nghiệm thu được bàn giao cho các khu quản lý, khai thác sử dụng. Nhiều khu dân cư đã xây dựng được quy chế quản lý sử dụng đường GTNT và có chế độ duy tu, bảo dưỡng; nhiều tuyến đường đã được cắm biển hạn chế tải trọng và nhiều tuyến đường do các tổ chức đoàn thể tự quản.

Trên thực tế, do nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình phát triển GTNT còn gặp nhiều khó khăn, một số tiêu chí đạt thấp như: Làm tràn, đường huyện, duy tu; quy hoạch giao thông của các huyện, xã thiếu đồng bộ, không sát với thực tế nên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông của địa phương. Việc đầu tư còn dàn trải, kết cấu công trình chưa đáp ứng được với nhu cầu vận tải. Việc quản lý công trình và bảo trì công trình sau khi đưa vào khai thác, sử dụng chưa được quan tâm đúng mức, cho nên một số công trình sau khi đưa vào sử dụng một thời gian ngắn bị xuống cấp. Một số tuyến đường chưa vào cấp, chưa đảm bảo yêu cầu về thoát nước, tầm nhìn, thiếu biển báo…

Để tập trung đầu tư phát triển GTNT, đảm bảo chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đường GTNT được kiên có hóa đạt 70% và lồng ghép có hiệu quả phát triển GTNT gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao vai trò lãnh, chỉ đạo; sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các thành phần kinh tế; đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn; lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển GTNT ở cấp huyện và xã; nâng cấp các tuyến đường chưa vào cấp để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội.

PV

Authors