(TBMK) – Tỉnh Phú Thọ có 44 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi…

Theo báo cáo, hết ngày 15/8, tỉnh Phú Thọ có 44 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện toàn tỉnh còn xâm nhiễm tại 130 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành, thị đã công bố dịch, chưa qua 30 ngày.

Tính đến ngày 15/8, các Đội kiểm soát lưu động, chốt Kiểm dịch trên địa bàn Phú Thọ đã kiểm soát được 14.142 phương tiện vận chuyển, 334.993 động vật và 39.331,7 kg sản phẩm động vật các loại; xử lý 11 trường hợp vi phạm hành chính.

Authors