TBMK – Theo PC Vĩnh Phúc để góp phần giảm thiểu tổn thất điện năng, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV trên địa bàn tỉnh trong thời điểm cuối năm nay  và đầu năm 2019.


Cụ thể, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ lắp máy biến áp T4-110kV trạm E25.10, hoàn thành trong Quý III/2018; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Khai Quang trong năm 2018; nâng công suất máy biến áp T1 400MVA trạm 110kV Vĩnh Tường lên 63MVA trong năm 2018.

thời báo mêkong
Công nhân điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra điện.

Riêng với đường dây và Trạm biến áp 110kV Tam Đảo, Vĩnh Phúc, sẽ được công ty đóng điện vào Quý I/2019.

Liên Minh

Authors