TBMK – Ngày 15/5 vừa qua, tại thành phố Bắc Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong nước và nước ngoài cho một số sản phẩm nông sản của tỉnh.


Theo báo cáo, hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 1.349 đơn đăng ký nông sản bảo hộ nhãn hiệu
hàng hóa. Trong đó có 683 Đơn được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ, gồm: 01 chỉ dẫn địa lý cho vải thiều Lục Ngạn; 04 nhãn hiệu chứng nhận cho gà đồi Yên Thế, bưởi Hiệp Hòa, miến dong Sơn Động và chè Yên Thế; 41 nhãn hiệu tập thể; 637 nhãn hiệu thông thường.

Gà đồi Yên Thế – sản phẩm nông sản nổi tiếng của Bắc Giang được bảo hộ tại 3 Quốc gia (Lào, Trung Quốc, Singapore)

Hội nghị đã công bố và trao văn bằng bảo hộ trong nước cho 04 sản phẩm đó là: Rau sạch Yên Dũng, vú sữa Tân Yên, chè Yên Thế và bưởi Hiệp Hòa. Đặc biệt, ngoài việc được bảo hộ trong nước, 04 sản phẩm nông sản của Bắc Giang đã được bảo hộ ở nước ngoài gồm: Vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ tại 08 Quốc gia (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Mỹ, Australia và Singapore); mỳ Chũ được bảo hộ tại 05 Quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia); mỳ Kế được bảo hộ tại 05 Quốc gia (Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan) và gà đồi Yên Thế được bảo hộ tại 03 Quốc gia (Lào, Trung Quốc, Singapore).

Liên Minh

Authors