(TBMK) – Trong những năm qua, ngành Công Thương Hải Dương đã phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, nhân lực trên địa bàn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và trở thành là một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Nhằm đưa thông tin tới quý vị có cái nhìn cụ thể hơn về hoạt động của ngành Công Thương Hải Dương, Phóng viên Báo Thời báo Mê Kông (mekongsean.vn) đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương.
Ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Xin ông cho biết về một số kết quả hoạt động của ngành Công Thương Hải Dương trong thời gian qua?

– Ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Năm 2018 là năm thứ ba trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016- 2020) của tỉnh Hải Dương. Sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong năm này có vai trò quan trọng trong việc quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh Hải Dương trong cả giai đoạn 5 năm. Với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân trong tỉnh, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, sản xuất công nghiệp xây dựng tăng khá mạnh, Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng năm 2018 ước đạt 203.332 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch năm, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 36.270 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 52.773 tỷ đồng, đạt 103,0% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,15%. Giá cả thị trường ổn định. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 6.404 triệu USD, đạt 110,6% kế hoạch, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 5.928 triệu USD, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Toàn tỉnh thu hút được 122 dự án đầu tư mới trong nước với tổng số vốn trên 6.533 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2017). Thu hút được 545,7 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 63,2% so với cùng kỳ (trên địa bàn tỉnh hiện có 392 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn 7.603,6 triệu USD). Tín dụng tăng trưởng khoảng 16%. Để hỗ trợ phát triển công nghiệp, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, khu công nghiệp Lai Vu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án Nhiệt điện BOT Hải Dương…
Để đạt được kết quả đó, ngành đã có những giải pháp nào, thưa ông?

– Ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Thời gian qua, ngành Công Thương Hải Dương đã tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển ngành Công Thương, như: Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương; Quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới trung và hạ áp thuộc quy hoạch phát triển điện lực Hải Dương; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương;… Trong giai đoạn 2016- 2018, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh hàng năm…

Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy hoạch phát triển ngàn đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành như: Quy hoạch phát triển điện lực; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của tỉnh; Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới kinh doanh than; Quy hoạch hệ thống làng nghề công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN); Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ; Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020; Chương trình XTTM, Chương trình TMĐT tỉnh Hải Dương năm giai đoạn 2016- 2020…
Ngành đã chủ động phối hợp các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng của Chính phủ. Tích cực đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, khuyến khích phát triển các DN nhỏ và vừa; Tích cực mời gọi thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN; đồng thời, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực hiện nhanh các thủ tục đầu tư tại các CCN;… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.
Ðể đồng hành với cộng đồng DN, doanh nhân, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, xin ông cho biết ngành đã và đang có những kế hoạch, chính sách cụ thể nào?
– Ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Để đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, ngành Công Thương Hải Dương đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác xúc tiến thương mại, cụ thể:
Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm; Phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách. Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của ngành do tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện. Rà soát, thống kê các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành mới trình chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai. Giảm thời gian giải quyết đối với 04 TTHC, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân liên quan đến hoạt động của Sở, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phản ánh và giải quyết các nhiệm vụ của BCĐ 389…
Trong công tác xúc tiến thương mại, Sở đã cung cấp 3.960 lượt bản tin thị trường, phát hành 3.600 lượt Bản tin CN-TM và hàng chục nghìn tờ rơi, tập gấp khác…; Tổ chức và tham gia 60 hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; 09 cuộc gặp gỡ, giao thương; 06 đoàn khảo sát thị trường tại nước ngoài. Phối hợp tổ chức 11 hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai…; Xây dựng Bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh; Thiết kế, xây dựng Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Hải Dương và đang triển khai xây dựng Phần mềm trực tuyến quản lý thông tin XNK…
Năm 2018, Sở đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công “Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018”- lần đầu tiên tổ chức, đã thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng trong lòng nhân dân và du khách góp phần tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Hải Dương, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tiêu thụ nông sản của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, được Trung ương và địa phương đánh giá cao về kết quả thực hiện…
Về công tác hỗ trợ DN, ngành đã chủ động nghiên cứu tham gia xây dựng cơ chế, chính sách quản lý phát triển chợ, CCN, công nghiệp hỗ trợ với Bộ Công Thương, UBND tỉnh; Thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho DN thúc đẩy hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa. Cập nhật thông tin trên các văn bản, qua các hội nghị và Trang tin điện tử của ngành nhằm khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm do DN trên địa bàn tỉnh sản xuất; Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện cho DN và tránh tình trạng sử dụng nguồn tài nguyên đất lãng phí. Bên cạnh đó, khuyến khích, định hướng để các DN đầu tư vào các CCN đã được quy hoạch; Xây dựng và triển khai Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh…
Ông có thể chia sẻ về những mục tiêu của ngành trong thời gian tới?
– Ông Phạm Thanh Hải – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, ngành Công Thương Hải Dương tiếp tục phấn đấu giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương. Theo đó, mục tiêu năm 2019: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với thực hiện năm 2018, ước đạt 207.500 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 11,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 15,21% so với năm 2018, ước đạt 60.800 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 5%. Trị giá kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng hơn 15,87% so với thực hiện năm 2018, ước đạt 7.420 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh tăng 15,05% so với thực hiện năm 2018, ước đạt 6.820 triệu USD…
Để đạt được con số kể trên, ngành Công Thương Hải Dương sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho DN; thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, DN trong lĩnh vực công thương; Tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, HĐND và UBND tỉnh. Rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc của các DN trong tỉnh để tham mưu tháo gỡ.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Nắm sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các DN, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Phối hợp các ngành từng bước hình thành chuỗi kết nối sản xuất – tiêu thụ theo cơ chế thị trường.
Triển khai mạnh các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề. Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ- CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp.
Đồng thời, tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là Cơ quan thường trực. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4, TW5, TW6, TW7, TW 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt công tác cải cách TTHC; áp dụng mô hình khung trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc; cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, DN đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Những giải pháp kể trên sẽ là tiền đề quan trọng đưa ngành Công Thương toàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra.
Trân trọng cảm ơn ông!
Thực hiện: Phùng Lâm Hòa

Authors