(TBMK) – Qua thanh, kiểm tra 3.568 cơ sở, đơn vị chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 539 cơ sở với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Trong năm 2018 và quý I năm 2019, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp đã tổ chức 196 lớp tập huấn về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản cho trên 7.000 lượt học viên; xây dựng mô hình 8 chuỗi sản xuất, cung ứng rau, củ quả an toàn và gà sạch theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động 56 cơ sở giết mổ tập trung. Số lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ bình quân trên 1.000 con lợn, 100 con trâu bò và 1.500 con gia cầm/ngày.

Các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai các đoàn thanh, kiểm tra theo lĩnh vực quản lý. Kết quả đã thanh, kiểm tra 3.568 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính đối với 539 cơ sở với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, công tác quản lý chất lượng, ATTP vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm thủy sản trên địa bàn một số huyện, thị chưa kịp thời, chính xác.

Đình Lam

Authors