(TBMK) - Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, diện mạo xã Quỳnh Trang đã thay đổi rõ rệt, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng 500 triệu đồng cho xã Quỳnh Trang

Thực hiện XD NTM, Quỳnh Trang đã đầu tư hơn 17 tỷ đồng để nâng cấp 46km kênh mương và 1 trạm bơm phục vụ tưới tiêu, đầu tư 1,1 tỷ đồng nâng cấp chợ, lồng ghép trên 44 tỷ đồng nguồn vốn các cấp và nhân dân để bê tông và nhựa hóa 100% đường trục xã, liên xã, 87,3% đường trục chính thôn và 100% đường ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 63km.

Đề án chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, khuyến khích nhân dân chủ động chuyển đổi cây trồng, đầu tư thâm canh đã đem lại hiệu quả nhất định. Thu nhập bình quân đầu người ở Quỳnh Trang hiện nay là trên 32 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, lao động có việc làm đạt 90%.

Song song với nâng cấp hạ tầng kinh tế kỹ thuật, xã Quỳnh Trang cũng quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học, trạm xá và thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến xóm. Hiện nay xã đã có 2 trường học đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu trong năm nay hoàn thành xây dựng trường THCS đạt chuẩn. Đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tại buổi lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Trang đã được UBND tỉnh Nghệ An trao số tiền thưởng 500 triệu. Cũng nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được UBND tỉnh, UBND thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Trang khen thưởng.

Authors