(TBMK) – Ở huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, song với sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các địa phương và nhân dân trong huyện nên việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Thanh Chương hầu hết đều đạt và vượt so kế hoạch, tạo bước đà nổ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp mới, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong “năm tăng tốc 2019”

Nhìn lại một năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Chương tiếp tục phát triển ổn định, với việc hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư, các kênh nội đồng được nạo vét và mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông – lâm – thủy sản. Công tác chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, đồng thời triển khai có kết quả các chương trình khuyến nông nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá khả quan.

Toàn cảnh Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Trong đó, tổng sản lượng lúa gần 79.000 tấn, đạt 102% kế hoạch. Sản lượng Ngô trên 33.000 tấn, đạt 102% kế hoạch. Lạc trên 2.500 tấn. Sắn trên 84.000 tấn. Chăn nuôi phát triển mạnh, tổng đàn trâu, bò trên 77.886 con, Lợn gần 113.000 con, gia cầm khoảng 2.000 con. Thực hiện dự án phát triển con gà Thanh Chương, huyện đã lựa chọn 20 hộ chăn nuôi gà thịt, 6 hộ chăn nuôi gà giống để thực hiện danh sách hỗ trợ năm 2018. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trên 3.412 tấn.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng tưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 4,54 triệu đồng so với năm 2017. Trong đó Công nghiệp đạt gần 1.400 tỷ đồng, tang 16,9% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng được tăng cường, giá trị sản xuất  ngành xây dựng đạt 1.689,4 tỷ đồng, tang 9,1% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 2.250 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, bao gồm: Vốn đầu tư ngân sách nhà nước ước tính gần 170 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 138,189 tỷ đồng đạt 77% kế hoạch vốn.

Đảo chè tiềm năng phát triển du lịch của Thanh Chương

Bên cạnh đó, Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt nhất là chính sách về người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo… được huyện thực hiện đồng bộ kịp thời và có hiệu quả. Trong năm, huyện vận động hỗ trợ xây dựng mới 3 căn nhà tình nghĩa, 40 căn nhà Đại đoàn kết.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng giáo dục- đào tạo nâng lên đáng kể; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 2780/2803 đạt 99,18%. Có 2547 em tham gia vào lớp 10 năm 2018- 2019. Toàn huyện có 218 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 10 giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, 160 em học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt từ huyện đến cơ sở, cơ sở vật chất y tế được đảm bảo. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện theo kế hoạch và mang lại nhiều kết quả tích cực- nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về dân số- kế hoạch hóa gia đình.

Xã Thanh Hòa, Thanh Chương đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới” và “văn minh đô thị”. Qua đó, bộ mặt văn hóa ở nông thôn không ngừng phát triển. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và các dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương. Tình hình quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.

Tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Quế chỉ đạo: Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019 đòi hỏi các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải cùng nhau phấn đấu, nổ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp mới thực hiện được nhiệm vụ đề ra trong năm “ tăng tốc 2019”. Trọng tâm trước mắt là tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người dân đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, trên lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo người dân sản xuất lúa 2 vụ ăn chắc; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuỗi giá trị 5 sản phẩm chủ lực của huyện và khẩn trương xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Tiếp tục thực hiện đề án cải tạo giồng tạp; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng, hướng đến thành lập các Tổ liên kết, Hợp tác xã….. Khai thác, quản lý tốt thương hiệu “Gà Thanh Chương”.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng theo hướng kết hợp xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; tăng cường mời gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp nhằm tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Xây dựng nông thôn mới, các xã phải chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để nâng cao số tiếu chí bình quân đạt được hàng năm, phấn đấu trong năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Song song đó, huyện Thanh Chương đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh.

Đình Lam- Hoàng Thông

Authors