(TBMK) – UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) cho 2 doanh nghiệp.


Thực tế trước đây, mỏ đá Lèn Chùa do 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Thanh Xuân (Cty Thanh Xuân), Công ty TNHH Xuân Hùng (Cty Xuân Hùng) và Công ty TNHH Xuân Chung (Cty Xuân Chung) được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác khoáng sản.

Cuối năm 2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương xác định Cty Xuân Hùng và Cty Thanh Xuân khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép, diện tích khai thác vượt ra ngoài khu vực cấp phép nên xử phạt hành chính với số tiền 120 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường theo bản cam kết phục hồi môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực mỏ đá Lèn Chùa bị khai thác tới độ sâu gần 20m

Theo theo Kết luận số 47/TB-UBND, ngày 1/12/2016 của UBND phường Quỳnh Xuân, qua số liệu đo đạc của đơn vị tư vấn thiết kế, một số điểm các công ty nói trên đã khai thác vượt quá độ sâu giới hạn cho phép.

Cụ thể như Công ty TNHH Xuân Hùng khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép so với cốt 0 là 17,8m;  Công ty TNHH Thanh Xuân khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép so với cốt 0 là 11,8m…

Căn cứ vào phiên họp thẩm định của Hội đồng thẩm định khoáng sản tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Lèn Chùa, cho 2 công ty, đó là Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Thanh Xuân.

Theo đó, các công ty có nhiệm vụ san gạt, cải tạo đưa mỏ về trạng thái an toàn, làm hàng rào bảo vệ khu vực mỏ, phục hồi môi trường xung quanh khu vực mỏ, khu vực ảnh hưởng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại, bàn giao khu vực mỏ cho nhà nước quản lý. Diện tích đóng cửa mỏ của Công ty TNHH Xuân Hùng là 3,43ha; diện tích đóng cửa mỏ của Công ty TNHH Thanh Xuân là 4,14ha; thời gian thi công mà UBND tỉnh Nghệ An cho phép 2 đơn vị nêu trên thực hiện là 2 tháng kể từ ngày ký quyết định, kinh phí thực hiện do doanh nghiệp tự chi trả.

Đình Lam

Authors