(TBMK) – Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mường Nọc (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Mường Nọc là một xã nằm ở vùng trung tâm của huyện Quế Phong, có tổng diện tích tự nhiên 3.157,59 ha, diện tích lúa nước 275 ha. Xã có 16 xóm bản, 1490 hộ, 6.447 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Thái và Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc thái chiếm 97%.

Đến năm 2018, xác định rõ mục tiêu sớm đạt 19/19 tiêu chí NTM là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã Mường Nọc đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban chỉ đạo, 16/16 xóm, bản thành lập ban phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng NTM, góp phần tạo chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM, từ đó tích cực, tự giác, hưởng ứng tham gia.

Trao quà ủng hộ đồng bào dân tộc xã Mường nọc, Huyện Quế Phong

Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình NTM. Trước khi thực hiện một công trình dự án có liên quan đến người dân, xã đều tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai để đi đến thống nhất. Vì vậy, việc huy động nguồn lực trong dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy nhanh hơn.

Nhờ sự quan tâm của các cấp, xã Mường Nọc đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, đóng góp của người dân bằng tiền, hiện vật, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong năm 2018 đã làm được 13,39km đường bê tông, tổng số tiền nhân dân đóng góp gần 1,9 tỷ đồng, vận động người dân địa phương tự nguyện hiến 73.672m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Xã đầu tư xây dựng nhà 2 tầng cho trường mầm non với tổng mức đầu tư gần 5,5 tỷ đồng.

Toàn dân tập trung nội lực làm đường giao thông thôn bản

Các cơ quan ban ngành và nhân dân trên toàn xã đã rất nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, xã Mường Nọc vẫn còn những khó khăn còn vướng mắc do địa bàn rộng, dân số đông, thời tiết khí hậu diễn biến thất thường, rét đậm rét hại kéo dài đã làm ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi và sự phát triển kinh tế- xã hội chung của xã nhà. Cơ sở hạ tầng cũng chưa được đầu tư đồng bộ, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều khiến tỉ lệ hộ nghèo trên toàn xã vẫn còn cao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Mường Nọc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tận dụng tối đa những nguồn lực sẵn có tại địa phương để phát triển kinh tế – xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”; đồng thời tiếp tục thúc đẩy xây dựng NTM, phát triển mạnh kinh tế và bảo đảm an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Với sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực từ trên xuống dưới, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Xã, trong thời gian không xa Mường Nọc sẽ sớm cán đích nông thôn mới.

Hoàng Thông

Authors