(TBMK) – Sau thời gian làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp ghi nhận sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh Nghệ An, sự nỗ lực của các cấp ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.


Tại kỳ họp cuối năm 2018, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập.

Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu về tiến độ; hạ tầng bị xuống cấp do mưa lũ, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân…Một số vấn đề xã hội bức xúc giải quyết chậm. Tiêu chí nông thôn mới một số nơi chưa bền vững, nguồn lực cho phát triển còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới…

thời báo mêkong
Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Đây là những vấn đề nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm, được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, kiến nghị các giải pháp khắc phục để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là động lực và cũng mở ra cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm kiểm điểm, đánh giá lại vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Tại kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập tới những vấn đề quan trọng, nổi lên, làm rõ trách nhiệm, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của các ngành, các cấp và cử tri để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới, nhằm giải quyết tốt hơn chính sách dân tộc, và chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng về quyết định nhiệm vụ năm 2019,với 4 nhóm nhiệm vụ chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, kiện toàn chính quyền.

Hoàng Thông

Authors