(TBMK) - Những năm gần đây, xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường học, trạm y tế ở xã Diễn Phong từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đến nay đã bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học, THCS, trường mầm non đạt chuẩn; sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế; xây dựng hệ thống kênh mương chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp, xây mới và nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xóm và nhiều công trình phúc lợi công cộng khác.

Trong phát triển kinh tế, xã xác định trọng tâm là phát triển nông nghiệp, chính vì vậy những năm qua cấp uỷ, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi như: Mô hình trồng dưa vùng đất bãi, mô hình trồng ngô sen lạc, mô hình trang trại vườn – ao chuồng, mô hình nuôi ong đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Tổng thu nhập về sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt trên 194 tỷ đồng.

Bà con nông dân Diễn Phong trồng ớt cay cao sản đem lại thu nhập cao

Công tác giáo dục, đào tạo được xác định là giải pháp căn bản và lâu dài trong chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của địa phương, vì vậy cơ sở vật chất trường lớp học của 3 nhà trường đã được ưu tiên đầu tư xây dựng khang trang, đội ngũ giáo viên từng bước được củng cố cả về chất lượng và số lượng. Công tác phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở luôn được duy trì và củng cố. Lĩnh vực y tế có nhiều chuyển biến tích cực, bảo hiểm y tế được mở rộng cho các đối tượng.

Hoạt động văn hóa, thông tin ở cơ sở phát triển khá toàn diện, các thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư xây dựng, các thôn đã có nhà văn hóa thôn và được trang bị một số thiết bị tối thiểu phục vụ hoạt động của cộng đồng. Nhà văn hóa xã cơ bản đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương; hoạt động TDTT được duy trì, các giá trị văn hoá truyền thống đang từng bước được khơi dậy. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được đông đảo nhân dân đồng tình hướng ứng và từng bước đi vào chiều sâu.

Với những kết quả đạt được đã giúp Diễn Phong ngày một khởi sắc. Đó là nền tảng cũng như động lực để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tạo đà phát triển bền vững, giúp người dân có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Authors