LTS: Từ bước đà tăng trưởng kinh tế GDP cao rất ấn tượng năm 2018 (đạt khoảng 7,08%), sang mùa Xuân mới Kỷ Hợi, toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận quan điểm sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng, xác định năm 2019 là năm bứt phá để về đích thành công của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đó là tinh thần cuộc trao đổi với báo giới trước thềm xuân sang của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, khép lại năm 2018 Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế. Đối với ngành Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,08% là điểm sáng khích lệ nhất.

Tận dụng cơ hội đẩy nhanh tăng trưởng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Với mức tăng trưởng 7,08%, gần như chắc chắn chúng ta đạt mục tiêu bình quân 6,5% của cả giai đoạn 5 năm 2016 – 2020. So với quốc tế và khu vực, đây là mức tăng rất tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ hết sức nặng nề là phải duy trì được đà tăng trưởng cao này trong thời gian dài để hướng tới mục tiêu dài hạn hơn, nhất là mục tiêu của tầm nhìn đến năm 2035”.

Qua phân tích, tăng trưởng 7,08% là kết quả toàn diện của tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong đó, về phía cung, đó là sự tăng trưởng đều của cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là nông nghiệp.

Về phía cầu, xuất khẩu tăng mạnh, xuất siêu hàng hóa 7,2 tỷ USD, nếu tính cả dịch vụ thì xuất siêu 3,5 tỷ USD, đầu tư tăng cao hơn năm 2017, chiếm 33,5% GDP, tiêu dùng tăng đều trong năm, luôn ở mức 2 con số. Về các thành tố đóng góp, có thể thấy yếu tố lao động tăng hơn năm 2017, tăng thêm khoảng 500.000 lao động, yếu tố vốn và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cũng được cải thiện.

Bên cạnh những tích cực trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng điều đáng lo ngại là nguy cơ rủi ro của năm 2019. Bởi với độ mở lớn của nền kinh tế như hiện nay, nền kinh tế nước ta sẽ chịu tác động rất lớn từ yếu tố bên ngoài. Các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 ở mức khiêm tốn, thậm chí chậm lại.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng “Mặc dù kết quả 2018 là rất tích cực, nhưng chúng ta không nên quá lạc quan và vẫn phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với quan điểm năm 2019 là năm bứt phá để về đích thành công của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Đầu tư nước ngoài chất lượng, hiệu quả và bền vững

Hà Nội là điểm sang thu hút vốn FDI năm 2018. Ví như Trung tâm thương mại Lotte góp phần xây dựng đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại

Năm 2018, cũng đánh dấu 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) của Việt Nam, chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 30 năm thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập, khu vực ĐTNN đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động, đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Tính đến 20/12/2018, cả nước có 27.353 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD và tổng vốn thực hiện khoảng 188,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực ĐTNN đến khu vực trong nước còn thấp, nhiều dự án ĐTNN tập trung vào công đoạn gia công, lắp ráp. Tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp ở mức dưới trung bình. Chuyển giao công nghệ thông qua ĐTNN chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Số dự án ĐTNN ở các ngành sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn chưa nhiều. Một số doanh nghiệp ĐTNN chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật bảo vệ môi trường. Một số doanh nghiệp ĐTNN có hành vi chuyển giá, thiếu trung thực trong báo cáo tài chính để trốn thuế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đang ở những năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển và tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, vượt qua “bẫy chi phí lao động thấp”, “bẫy giá trị thấp”, “bẫy công nghệ thấp” và “bẫy thu nhập trung bình”, định hướng thu hút và sử dụng ĐTNN phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, khuyến khích đổi mới sáng tạo và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp ĐTNN với doanh nghiệp trong nước.

 Năm 2019 – cải thiện tiếp môi trường đầu tư 

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết là một văn kiện thể hiện toàn diện các giải pháp cần thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch năm 2019.

Với ý nghĩa là năm cần đẩy nhanh tốc độ phát triển để về đích thành công cả ở khía cạnh chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm, năm 2019 là năm “bứt phá” để phát triển với các trọng tâm chỉ đạo điều hành tập trung vào ba nội dung chính.

Một là, nâng cao năng lực nội tại, củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Hai là, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

Ba là, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân gắn với Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta đã có rất nhiều chính sách, giải pháp đúng đắn về phát triển kinh tế-xã hội. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thực hiện một cách thấu đáo các giải pháp đã đề ra nhưng vẫn còn hiệu lực, hiệu quả. Các giải pháp đã đề ra là rất toàn diện, có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài, với nguồn lực có hạn thì giải pháp cũng không nên dàn trải, phân tán…”

PV

Authors