(TBMK) - Ngày 6/7, huyện Vụ Bản (Nam Định) tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM)...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vụ Bản đạt chuẩn NTM được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (thứ 2, từ phải sang) trao cho lãnh đạo chủ chốt của huyện Vụ Bản

Theo thống kê, 9 năm qua, tổng vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt 2.392,5 tỷ đồng, gồm ngân sách các cấp (Trung ương, tỉnh; huyện, xã), vốn lồng ghép,vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn nhân dân đóng góp… Trong đó, nguồn vốn từ đóng góp của nhân dân là 455,8 tỷ đồng, chiếm 19%…

Từ các nguồn lực huy động, huyện đã xây dựng, mở rộng, nâng cấp được nhiều công trình thiết yếu. Chỉ tính riêng đường giao thông, giai đoạn 2010 – 2019, các xã đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 642,9km đường giao thông nông thôn, trong đó có 114km đường liên xã, trục xã; 133,3km đường trục thôn xóm; 119,6km đường ngõ xóm; 276km đường trục chính nội đồng; cải tạo, nâng cấp 60 cầu, cống dân sinh. Về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, toàn huyện đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 360 phòng học, phòng chức năng của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất…

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện đặt mục tiêu: 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 80 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%…

Authors