(TBMK) – Mới đây, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.


Thời báo mêkong
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì cuộc họp

Năm tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ

Theo báo cáo năm 2018, Long An thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,36%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp – thương mại – nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,62 triệu đồng/năm.

Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số PCI vươn lên tốp 5 của cả nước. Thu hút đầu tư đạt khá, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tuy thấp hơn năm 2017 nhưng tăng về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 14.814 tỉ đồng, bằng 115,24% dự toán.

Phần lớn các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đều đạt kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Trật tự, an toàn giao thông trong Năm An toàn giao thông 2018 được bảo đảm, giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao hơn năm trước.

Nổi bật ở trong các khu công nghiệp của tỉnh Long An kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 khá khả quan. Theo đó, doanh thu khu vực doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đạt 1,806 tỉ USD, tăng 5%; khu vực doanh nghiệp trong nước (DDI) đạt 23.600 tỉ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm 2017.

Năm vừa qua các doanh nghiệp còn tham gia xuất khẩu hàng hóa và đạt kim ngạch 1,349 tỉ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực FDI đạt 1,083 tỉ USD, tăng 21% so cùng kỳ năm 2017 và đóng góp 80% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực FDI và DDI. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp DDI đạt 1,135 tỉ USD, giảm 18% so cùng kỳ năm 2017. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

 Kỳ vọng công nghiệp đột phá

thời báo mêkong
Năm 2018, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Long An xuất khẩu đạt kim ngạch 1,349 tỉ USD

Long An đang quyết tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực cho sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như thực hiện dự án đầu tư.

Năm 2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Long An tăng 16,05% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 212.730 tỉ đồng (đạt 100,1% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2017).

Theo đó, ngành công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành trọng yếu (chiếm khoảng 98% trong cơ cấu ngành công nghiệp), chiếm đến 41,42% trong cơ cấu GRDP của tỉnh và tăng 16,03% so cùng kỳ năm 2017.

Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh có sản lượng tăng như sơn tường, sắt, thép thành phẩm, sản phẩm gỗ, chỉ sợi các loại, gạch xây dựng, sản phẩm may mặc, sản phẩm ba lô, túi xách, vải thành phẩm, phân khoáng và phân hóa học, giày dép, điện thương phẩm,…

Theo nhận định của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ngoài nguyên nhân khách quan do nền kinh tế bước qua giai đoạn khó khăn, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp cao cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đang ngày càng cải thiện. Các chính sách và hoạt động hỗ trợ DN đã tác động tính cực đến sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, các DN chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, nắm bắt thị trường và tăng cường hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước.

Và 26 chỉ tiêu phát triển năm mới

Sang năm mới 2019, tỉnh Long An xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Long An tăng cường tái cơ cấu tài chính công, kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,6%; GRDP bình quân đầu người là 74 triệu đồng/năm;…

Trong năm nay, UBND tỉnh Long An đề ra 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và môi trường theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 9,6% (ngành nông – lâm – thuỷ sản tăng 1,5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 14,7%; ngành thương mại, dịch vụ tăng 7,2%); sản lượng lương thực 2,75 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao 1,35 triệu tấn; tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP đạt 31 – 32%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.745 tỉ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.428 tỉ đồng.

Trong 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và môi trường, có 1 chỉ tiêu mới được ghi từ năm 2019 (các năm trước không có). Đó là tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Tăng cường thực hiện công tác thống kê, dự báo và nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thu hút đầu tư; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngô Tuấn

Authors