(TBMK) - Toàn huyện Cần Được có hơn 10.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 9.000ha lúa, khoảng 800ha đất ngập mặn nuôi, trồng thủy sản ở các xã vùng hạ và trên 800ha trồng rau màu. Nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, thời gian tới, Cần Được sẽ đầu tư nhiều công trình quan trọng phục vụ sản xuất.

Để phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, lãnh đạo huyện Cần Được đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp như đầu tư khoa học – kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho nông dân, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, thành lập tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,…

Một trong những vấn đề được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất là đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất.

Nhiều kênh mương tại Cần Đước được nạo vét, xây mới nhằm phục vụ sản xuất

Năm 2019, từ nguồn vốn ngân sách hơn 9 tỷ đồng và huy động nguồn vốn từ chương trình Về nguồn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện nạo vét hệ thống kênh, mương nội đồng, xây dựng hệ thống đê bao, cống đầu mối. Một số công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực như Trạm bơm xã Long Khê đáp ứng nguồn nước tưới cho gần 200ha rau màu xã Long Khê, Long Trạch, tạo điều kiện cho nông dân trồng rau màu trong mùa khô và ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Công trình nạo vét kênh, mương xã Tân Chánh phục vụ nuôi tôm; công trình đê bao sông Rạch Đào, xã Mỹ Lệ phục vụ vùng sản xuất lúa Nàng Thơm Chợ Đào; công trình nạo vét kênh Xóm Bồ tăng lượng nước dự trữ phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, công trình thủy lợi cống Cầu Chùa được hoàn thành vào đầu năm 2019, đáp ứng việc điều tiết nước sản xuất của các xã: Tân Lân, Phước Đông và góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường thị trấn Cần Đước.

Năm 2019, huyện đầu tư xây dựng 14 công trình điện hạ thế nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ chương trình nuôi tôm công nghiệp và sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Với những công trình đã được đầu tư, sản xuất nông nghiệp, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi, trồng thủy sản và trồng rau màu bước đầu đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy về tái cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, chất lượng cao.

Authors