(TBMK) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, vừa qua, đoàn công tác liên ngành do: ông Dương Văn Hoàng Hoanh – Phó Giám đốc Sở Công thương Long An; đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường… vừa có cuộc làm việc với Công ty TNHH Nhà nhựa Việt Nam, chủ đầu tư Cụm công nghiệp (CCN) nhựa Đức Hòa, về vấn đề xử lý nước thải tại KCN.

Thông tin từ Giám đốc Công ty TNHH Nhà nhựa Việt Nam, Trưởng ban Quản lý CCN nhựa Đức Hòa – ông Lê Văn Hiền cho biết: CCN đã lấp đầy 100% diện tích, có 17 doanh nghiệp (DN) đi vào hoạt động, hiện nhiều DN đang xây dựng nhà máy cũng như mở rộng hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, chỉ có 5/17 DN đồng ý kết nối hệ thống xử lý nước thải với khu xử lý nước thải tập trung mặc dù hệ thống đường ống thu gom nước thải được lấp đặt đầy đủ đến từng DN. Chính việc có không ít DN không kết nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu xử lý nước thải không đủ lưu lượng nước để đi vào hoạt động. DN đối tác không thể vận hành hệ thống xử lý nước thải, hủy hợp đồng.

Hệ thống xử lý nước thải CCN nhựa Đức Hòa được đầu tư Xây dựng nhưng không thể hoạt động

Ông Lê Văn Hiền cho biết thêm, ban đầu, khu xử lý nước thải quy hoạch 144m2, điều chỉnh lần 2 là 700m2 và điều chỉnh lần 3 cho đến nay là 4.500 m2. Hiện, nhà máy nước thải đã xây dựng xong, kể cả công trình phụ trên diện tích 2.000 m2. Phần diện tích không sử dụng quá lớn và đề nghị được điều chỉnh diện tích đất khu xử lý nước thải là 2.100 m2, phần diện tích còn lại là 2.400 m2 được sử dụng làm đất công nghiệp.

Cũng theo ông Lê Văn Hiền, trước thực tế hệ thống xử lý nước thải không thể hoạt động do thiếu thiết bị, kinh phí, có DN trong CCN muốn cùng Ban Quản lý thực hiện góp kinh phí tu bổ, vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường sản xuất và khu vực xung quanh CCN.

Qua đi kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận định, có nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp ảnh hưởng đến hoạt động của DN trong CCN. Đồng thời, khu xử lý nước thải không hoạt động về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.

Để tạo điều kiện cho hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động, Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An – Dương Văn Hoàng Hoanh cho biết sẽ phối hợp Ban Quản lý CCN, Sở Tài nguyên và Môi trường mời tất cả DN đang hoạt động trong CCN ký cam kết đấu nối hệ thống thu gom với khu xử lý nước thải. Nếu DN không thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Vấn đề cấp bách hiện nay, Ban Quản lý CCN cần chuẩn bị nguồn kinh phí để có thể vận hành khu xử lý nước thải.

Ngoài ra, ông Dương Văn Hoàng Hoanh còn yêu cầu Ban Quản lý CCN cần tu bổ các tuyến giao thông trong CCN; xác định rõ đơn vị và thành viên điều hành, quản lý. Đối với các kiến nghị về quy hoạch, Ban Quản lý cần có văn bản cụ thể gửi về Sở Công Thương. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Ngô Tuấn

Authors