TBMK – Trong thời gian qua, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 có thêm 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.


Từ năm 2011, huyện Lạng Giang bắt tay vào xây dựng NTM với muôn vàn khó khăn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là thách thức, song cũng là cơ hội để huyện phát triển, nên từ Huyện ủy, UBND cho đến các ban, ngành, các địa phương đều dốc sức triển khai, vừa học hỏi vừa làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm… Khi đó, trong giai đoạn 2011 – 2015, huyện đã chọn 5 xã làm điểm là: Tân Thịnh, Tân Dĩnh, Yên Mỹ, An Hà và Nghĩa Hưng. Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, năm 2015 cả 5 xã điểm đã về đích đúng hẹn.

Đến nay, các xã Mỹ Hà, Tiên Lục đạt 16/19 tiêu chí; các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái đạt 15/19 tiêu chí; xã Hương Lạc đạt 14/19 tiêu chí. Các xã này đang tập trung hoàn thiện một số nội dung chưa đạt như: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) và tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Trong thời gian tới, huyện Lạng Giang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu năm 2018 hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM.

Văn Nhất

Authors