(TBMK) - Bên cạnh những thế mạnh do thiên nhiên ban tặng, tỉnh Lai Châu đang tích cực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi giúp Lai Châu trong thời gian tới có những bước tiến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư.

Lai châu là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc Việt Nam, tỉnh có diện tích 906.878,7 ha với 265.095 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Tỉnh Lai Châu hiện có 7 huyện và 1 thành phố với dân số năm 2018 là 454.752 người với 20 dân tộc cùng sinh sống. Lai Châu có một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch… Đây là những tài sản vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho Lai Châu.

*Từ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI…

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số PCI của Lai Châu vẫn xếp ở nhóm thấp so với cả nước với 58,33 điểm, đứng thứ 62. Trong số 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2018, Lai Câu có 06 chỉ số tăng điểm, 04 chỉ số giảm điểm so với năm 2017. Một số chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng xếp ở vị trí thấp như: Chi phí không chính thức và Hỗ trợ doanh nghiệp đứng ở vị trí 60/63 tỉnh, thành phố; Chi phí thời gian đứng vị trí 59; Đào tạo lao động đứng vị trí 54; Tính minh bạch đứng vị trí 48 và tiếp cận đất đai đứng vị trí 43.

Trên cơ sở đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2018, tỉnh Lai Châu tích cực thực hiện Quyết định số 424/QĐUBND ngày 11/4/2016 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện cải thiện PCI giai đoạn 2016 – 2020; hàng năm tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó có các giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Quyết định nêu rõ, các Sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành mình, khắc phục các chỉ số thành phần còn thấp điểm, giảm điểm và duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần ở mức cao và tăng điểm; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung các giải pháp khắc phục các chỉ số thấp điểm, giảm điểm như: Chi phí không chính thức, Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí thời gian, Đào tạo lao động…

Lai Châu đang nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, để trở thành điểm đến bền vững cho doanh nghiệp trong và ngoài nước

*… Đến đối thoại, thu hút doanh nghiệp

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 788/KHUBND về việc tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 với chủ đề “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”. Ngày 22/5/2019, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh đã tổ chức thành công Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu 2019. Tham gia Diễn đàn có trên 400 đại biểu gồm: Lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố; Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cùng với 270 đại biểu là Giám đốc các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, một số hợp tác xã tiêu biểu và 10 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu.

Diễn đàn đã có 20 Doanh nghiệp, Hợp tác xã gửi 32 câu hỏi tới Ban tổ chức. Đã có 16 câu hỏi được trả lời trực tiếp tại Diễn đàn, các câu hỏi còn lại được trả lời bằng văn bản. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị khi thực hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hiến kế để tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình hành động của tỉnh để cùng tháo gỡ giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường phát huy nội lực, mở rộng cửa đón các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tỉnh xác định khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân chính là yếu tố phát triển bền vững mà Lai Châu đang thực hiện.

Authors